בקשה להצעת מחיר מס: 07-2921181630999


פרטי המבקש (הלקוח)


תקן AMS 2759 S דורש בדיקת קושי של 100% בסיום הטיפול "TEST FREQUENCY EVERY PART". כרומת כנוהל מבצעת בדיקות על פי תקן ANSI Z1.4-2003. במידה ומתבקשת בדיקה של 100% מהפריטים, יש לציין זאת במפורש בהערות